(2018/2019)
Pracovala jsem s prvky z logonanualu — se stylizovaným obrazem letadla, které má v logu a s obrázkem sloupů budovy. Také jsem použila značková písma a barvy. Cílem mé práce bylo doplnit značku alternativními řešeními pro tištěné materiály. Chtěla jsem se vyhnout použití fotografií a nabídnout něco nového pro Památník Tomáše Bati. Byla jsem ohromena schody v budově — takové schody jsem nikdy neviděla. Podívala jsem se na plán budovy a přidala tento prvek do vizuálního designu značky. Taky mám ráda práci s typografikou a chtěla jsem přidat neobvyklé řešení, které by mohlo zaujmout a přilákat mladé lidi. Inspirací pro takové řešení byla struktura stěn budovy. Spojila jsem prvky se současným logomanualem a novými prvky a udělala jsem sérii pohlednic. Věřím, že to může být dobrá alternativa v jiných tištěných materiálech. Například plakáty, noviny, poznámkové bloky, pera a oblečení.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce