(2015/2016)
Interaktivní vizuální instalace s využitím video mappingu v otevřeném prostoru, prostřednictvím které se snažím poukázat především na daný prostor, na genius loci daného místa. Ukázat paradox naší mysli, kdy každý vidí předměty v prostoru, ale nikdo si nevšímá samotného prostoru. Protože nicota — nic — prostor, se nemůže stát předmětem poznání, rozhodla jsem dát prostoru existenci. „Existovat“ znamená doslovně vystupovat. Vytvořila jsem proto objekt, jakousi sochu, která má ukázat to, že ačkoliv prostor sám nemá žádnou existenci, umožňuje existovat všemu ostatnímu. Tedy i nám lidem. Co se však stane, když přestanete pouze pozorovat objekt, předmět v prostoru a začnete věnovat pozornost i samotnému prostoru? Abych tuto iluzi naší mysli mohla ukázat, použila jsem v instalaci nášlapná tlačítka, která pak mění celé dění v kontextu prostoru a času. Chtěla jsem tím vyjádřit to, aby si lidé uvědomovali prostor kolem sebe. Nepřemýšleli o něm, jen ho jednoduše vnímali.

další práce