(2013/2014)

Semestrální práce. Zaměřila jsem se na typografii a sazbu. Doplněním je sedm ilustrací ke kterým jsem došla různými pokusy v kaligrafii.

další práce