(2020/2021)
Středobodem mého návrhu je jednoduchý logotyp LONG.LIFE s protaženou střední linií E. Tato linie se objevuje napříč celým vizuálem a symbolizuje dlouhověkost, stabilitu, ale i schopnost přizpůsobit se různým prostředím. Barevnost jsem zvolil čistě černobílou, jednak z důvodu čitelnosti, jednak proto, že projekt funguje hlavně jako médium, ve kterém ostatní designéři sdílí své výstupy, neměl by je tedy vizuálně přehlušit. Součástí návrhu je web, katalog, postery, pozvánka, profily na sociálních sítích a propagační předměty.

ke stažení česky
ke stažení anglicky
ke stažení tisková kvalita

další práce