(2021/2022)
Řada kreseb vytvořených na Plenéru ADD 2021. Jedná se o kresby okolí chaty.

další práce