(2018/2019)
Návrh UI pro kryptoměnovou pěněženku Trezor. V původním UI byly nalezeny mezery především ve srozumitelnosti a satisfakci uživatele. Nový design je proto založen na potvrzování pomocí dlouhého stisknutí ,,long touch'' a na barvách, které symbolizují děje v aplikaci. Jednotlivé akce jsou podpořeny animací prvků, která dělá peněženku uživatelsky přívětivější.

další práce