(2018/2019)
Tarotové karty som ručne ilustrovala podľa významu karty. V karte som sa snažila zobraziť všetky dôležité symboly a prvky, ktoré k danej karte patria. Kresbu som previedla do grafickej podoby a následne ju doplnila farbou, ktorá patrí symbolu karty.

další práce