(2017/2018)
Tému písmo v priestore som spracovala formou liniek, ktoré text namodelovali do priestoru. Text je napísaný na papieri no z istého uhlu vytvára 3D efekt, teda písmo v priestore. Ide o očný klam. Pre prácu som si zvolila skratku školy, fakulty, ateliéru a roku.

další práce