(2019/2020)
Návrh typografického obalu a vizuálneho štýlu. Séria troch typografických obalov pre zmrzlinu SOYO. Obal sa skladá z deformácie typografických znakov. Deformácia písma znázorňuje topiacu sa zmrzlinu a farebnosťou ktorou sú obaly odlišné, určuje príchuť danej zmrzliny. Ako propagácia značky SOYO je vytvorená séria typografických plagátov a vizitiek.

další práce

_

(produktový design, 2020/2021)