(2020/2021)
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vytvoriť doposiaľ nie tak známy šperk, prepájajúci tradičnú ľudovú kultúru so súčasnosťou. Vychádza z tradičnej ľudovej výšivky, ktorej ornamenty som štylizovala do moderných tvarov a aplikovala na hlavice šperkov. Ľudovú kultúru v tejto práci zastupuje taktiež spracovanie šperku tradičnou technológiou rezbárstva. Každá ihlica je vyhotovená z iného druhu dreva, má originálnu farbu a kresbu.

další práce

_

(produktový design, 2020/2021)