(2015/2016)
animované začiatočné titulky k filmu, úloha na typografiu

další práce