(2014/2015)
plagáty vytvorené v rámci vizuálneho štýlu pre festival francúzskej kultúry v Brne

další práce