(2019/2020)
Technologii virtuální reality vnímám nejenom jako současný trend v digitální sféře, ale i jako nový způsob projevu nebo prezentace s obrovským potenciálem. Oproti plochému obrazu běžného displeje nabízí imersivní zážitek přenesením uživatele přímo doprostřed všudypřítomného obrazu. Právě této přidané hodnoty VR jsem chtěla využít a najít takové téma, které umožní uživateli zažít něco, co obvykle není možné. Zobrazení očních vad touto technologií se jevilo jako zajímavou příležitostí, jak využít toho, že se uživatel VR nemá možnost dívat jiným směrem než právě na obraz, který ho obklopuje. Oční onemocnění nejsou mezi lidmi často diskutované. Dokud se s nimi ve svém životě přímo nesetkáme, většinou nemáme představu o tom, jak široká škála možností se mezi viděním a nevidomostí nachází. Je proto přirozené, že se kvůli této nevědomosti stává mnoho nedorozumění a vzniká určitá bariéra mezi člověkem s oční vadou a jeho zdravě vidícím okolím. Tato diplomová práce má onu bariéru pomoci odstraňovat. Skrze 360° videa a mluvené slovo osob majících vadu zraku dává příležitost širší veřejnosti být na chvíli v jejich kůži.

další práce