(2018/2019)
Blender je open-source software pro 3D modelování a animaci. Cílem projektu bylo se s tímto programem seznámit a naučit se pracovat minimálně se základními funkcemi, které nabízí. Důraz byl kladen především na samotný proces, který odrážel schopnost modelovat objekty, nastavovat světla, materiály a textury. Ve finálním výstupu se odráží získané zkušenosti ve spojení s pokročilou metodou tvorby objektů pomocí funkce particles.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce