(2020/2021)
Pro zadání klauzurní práce na téma čas jsem se rozhodla vytvořit komiks. Zvolila jsem si povídku Ray Braburyho Kaleidoskop. Příběh sleduje astronauty, kterým vybuchne raketa, letící volně vesmírem bez možné záchrany a komunikují spolu přes vysílačky. Motiv času je zde vyobrazen v krátké chvíli kdy spolu mohou mluvit, než se od sebe příliš vzdálí a musí smrti čelit sami. Vizuál jsem vytvořila v černobílých barvách pro navození prázdnoty a melancholie. V celém komiksu nejde nikomu vidět kompletně do obličeje a sledujeme pouze jednu postavu. To ve čtenářích má vyvolat úzkost, vztek a dezorientaci.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce