(2017/2018)
Animácia skladania kresla a animacia loga pre účely produktového videa. Cielom bolo precvičiť si animáciu v programe AE.

další práce