(2020/2021)
V mojom individuálnom projekte som sa venoval automatizácii a digitalizácii procesov v materskej škôlke. Výsledkom malo byť uľahčenie administratívy zamestnancom ale aj rodičom detí. Pre mňa ako neprogramátora bola výzva v tom ako to spraviť bez napísania riadku kódu a pritom vyriešiť procesy typu vygenerovania PDF dokumentov na základe dát z formulára a následného uloženia na cloud. Mojim najväčším pomocníkom sa stal Integromat, ktorý dokáže prepájať rôzne online služby typu Google Drive, Gmail, PDF Monkey (vytváranie PDF dokumentov) a množstvo ďalších. Zároveň som chcel týmto demonštrovať, že rola designera nie je len vizuálne spracovanie nápadu ale vie svoj nápad aj technicky zrealizovať, prípadne odtestovať a to bez pomoci programátora. Žial nemôžem zverejniť samotné formuláre nakoľko sa používajú, tak snáď poslužia screenshoty z obrazovky.

další práce

Showcase FMK

Showcase FMK

(web, 2020/2021)
Odpadochytač

Odpadochytač

(ostatní, 2019/2020)
Portfolio

Portfolio

(web, 2017/2018)
design.s

design.s

(vizuální styl, 2016/2017)
Poster Voda

Poster Voda

(ostatní, 2016/2017)
Foodology

Foodology

(ostatní, 2015/2016)
Facebook covers

Facebook covers

(ostatní, 2015/2016)