(2020/2021)
V mojom individuálnom projekte som sa zamerala na prácu v softwere Cinema 4D, kde som si chcela vyskúšať nové postupy a možnosti. Hlavným cieľom môjho projektu bolo vytvoriť si 3D autorské charaktery a rozhýbať ich do hudby. Hlavný dôraz je kladený na samotný proces tvorby, od zoznámenia sa s programom, modelovania, vlastného riggovania postáv až k pokusom o animáciu tanečných póz a pohybov.

ke stažení tisková kvalita

další práce