(2020/2021)
Tématem bakalářské práce je návrh tkalcovského stavu na rámu s využitím nových materiálů a výrobních technologií, které vyzdvihnou hravý design a usnadní výrobu produktu. Práce se dělí na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá stručným obeznámením s tématem, analýzou současného trhu, výrobními možnostmi a hledáním inspirace v historickém období Velké Moravy. Obsahem praktické části je nastínění cílového konceptu a shrnutí získaných poznatků z části teoretické, na které navazuje dokumentace procesu od skicování, přes první návrhy, různé variace až po finální řešení a volbu materiálu.

ke stažení česky

další práce

Tetuu

Tetuu

(produktový design, 2018/2019)

(produktový design, 2017/2018)

(2017/2018)