(2018/2019)
V mojej diplomovej práci sa zaoberám storytellingom a jeho formami v digitálnej podobe. Navrhujem design a vizuálnu komunikáciu ako riešenie pre inšpiratívny denník, ktorý je výledkom diplomovej práce.Rozprávanie príbehov je súčasťou ľudskej tradície. Dávame veciam mená, vytvárame si emócie a vzťahy. Príbehy nás dokážu preniesť na cesty do neexistujúcich svetov, ale zároveň vedia odovzdať dôležité informácie. Veľakrát vidíme hotový projekt, niečí úspech, dokonalé fotky. Len málokto si uvedomí, že za každým hotovým projektom je príbeh, cesta, prípadne proces. Mnohokrát som mala problém dokončiť projekt, pretože finálny výsledok pre mňa nebol taký dôležitý ako cesta k nemu – skúmanie, rešerš a učenie sa nových vecí. Rozhodla som sa takúto cestu zaznamenať a pripomenúť si, že proces zahŕňa veľa omylov a krokov späť.

 

další práce