(2015/2016)
Táto bakalárska práca sa venuje mobilnej aplikácii pre žiakov 2. stupňa základnej školy, a to konkrétne edukačnej hre približujúcej fungovanie tráviaceho traktu. V teoretickej časti som zisťovala, či a ako sa multimédia využívajú v modernom školstve. V praktickej časti predkladám vlastný návrh mobilnej edukačnej aplikácie pre žiakov. Aplikácia hravou formou objasňuje proces trávenia od ústnej dutiny až po vylučovanie.

Concept of educational app for kids in elementary school, specifically about digestive tract.

další práce