(2014/2015)
Logotyp pro Kmochův Kolín - mezinárodní festival dechových orchestrů

další práce