(2016/2017)
Vizuální styl výstavy závěrečných prací studentů ateliérů Digitálního designu a Průmyslového designu.

další práce