(2020/2021)
Individuální projekt s cílem seznámit se s enginem UNITY a pro mě novým systémem tvoření textur. Důraz jsem kladl na reálný vzhled materiálů a jejich chování ve světle. V rámci vytvoření FPS controlleru jsem se seznámil i se základem scriptování. Výstupem je virtuální galerie (založená na reálném, nevyužitém prostoru v Ústí nad Orlicí) s obrazy ústeckého rodáka Martina Koláře.

ke stažení česky

další práce