(2012/2013)
Systém na tvorbu osobného portfólio pomocou základných a x-stranných tvarov.

další práce