(2018/2019)
Webová aplikace 23D vytvorená ako „skratka“ 23Designu. Zber dát a prehľad informácii nápomocných k štúdiu študentov ateliérov ADD a ADE pre uľahčenie získania už nadobudnutých informácii. Stránka obsahuje prehľad o tom, čo je možné na u16 a mimo nej. Prehľad tlačových centier, materiálov a technologii na základe odporúčaní študentov. Súčaťou sú tiež podklady pre prípravu materiálov spracovávaných v našom technickom zázemí a ponuka zvyškových materiálov.

ke stažení česky

další práce