(2019/2020)
Ross Hlas, osoba (chatbot), který s vámi komunikuje zpravodajství zábavnou formou, pomocí neformálního projevu a gifů.

ke stažení česky