(2019/2020)
Webové portfolio s přehledem prací a základními kontaktními informacemi. Prioritou bylo předělat již funkční portfolio, které ale nebylo uživatelsky přívětivé. Při tvorbě jsem nevyužil šablony, ale nakódoval jednoduchou základní infrastrukturu, kterou jsem přizpůsobil i mobilním zařízením. Vystavené práce jsem roztřídil podle kategorií a snížil jejich počet. Homepage nabízí vizuální prvek ve formě interaktivních partiklů, které mají symbolizovat neuronovou síť. Mojí silnou stránkou je design thinking, metodické uvažování a zkoumání různých možností. Důležité bylo především zprovozňování webu za chodu tak, abych jej mohl začít ihned používat. Budoucí práce budu průběžně doplňovat a případně jimi nahrazovat starší.

další práce