(2018/2019)
Vizuální styl Památníku TB navazuje na již hotový logomanuál. Celý systém oživuje použití vícero barev použitých v pěti různých kompozicích používaných k propagaci. Kompozice jsou složeny ze základních geometrických tvarů. Jako bonus je myšlenka vytvoření jednoduchého hologramu, který by v památníku sloužil jako 360° naučné video v rámci nočních návštěv.

ke stažení česky

další práce