(2019/2020)
Parte Thea van Doesburga inspirované jeho dílem Aritmetické složení (Arithmetic Composition).

další práce