(2018/2019)
Podstatou vizuální identity foodprintu je zaujmout diváka natolik, aby se mu prsty kroutily touhou proscrollovat všechny projekty a strávit na stránce co nejvíc času (jak jinak), přičemž se snažím zaujmout především výraznou barevností (kombinace dvou barev – modré/oranžové) vyjímající se v poměrně jednoduchém stylu doprovázeném dynamickým vzorem. Web – jako základní prvek funguje modrá lišta s logem zarovnaným na levém horním rohu. Lišta se posouvá spolu s divákovým prohlížením stránky, kdy po pravé straně kdykoliv může přejít na jednu z „podkapitol“ stránky. Při výběru oddílu se daný název ztuční a přejde do italiky. Stejný systém funguje u nadpisů (př. COFFEE MANIA!, PROJEKTY + název projektu), ovšem s použitím verzálek pro vytvoření kontrastu a napětí. Použit je jen jeden font (Graphik) v různých řezech (zachování jednoty identity). Výraznou částí je dynamický vzor napříč stránkou, který se mění během scrollování. Jako důležitý prvek vidím možnost kliknout na malou šipku, která vás “hodí“ znovu na začátek stránky. Plakát – založený na stejných principech jako web, s co možná nejméně informacemi – název projektu, slogan, odkaz na potenciální url webu. Ve dvou variantách (bílo-oranžový/modrý), které se dají různě kombinovat (barvy i vzor).

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce