(2018/2019)
Multižánrový festival hodně spjat z divadlem potřeboval novou identitutu, která by akci reprezentovala a posílila jejich poizici. Všichni jsme celý život na cestě a rosteme, proto mi posloužil jako metafora letokruh stromu, na kterém jde nejlépe vidět jeho vývoj i se staršími fázemi. Jako malou hříčku přírody můžete spatřit kurzívou vysázené a jako projev odbočení z cesty. Jakou součást zadání byla důležitá použitelnost do dalších let. Kruhová kompozice se dá jakkoliv obměnit, nicméně tištěná i netištěná verze má pevně danou mřížku. Tmavě modré pozadí zůstává a změnu pocitují pouze “letokruhy” ve zvolení jiných barev. Animační prvky letokruhů na webu by měly být potlačeny z důvodu kontroly nad textem, necitlivý výběr barev v dalších letech by mohl ublížit čitelnosti textu. Identita působí sjednoceně, avšak díký měnícímu se usazení “letokruhů” dynamicky.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce