(2019/2020)
Metalové logo tvořené z klasické techniky linorytu doplněné o gotikou políbené písmo.

další práce