(2016/2017)
Zrkadlo v konceptuálnom ponímaní je znázornené 3 asociáciami v spojení s touto témou. Sú navzájom úzko prepojené a nadväzujú na seba...

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce

Pokart

Pokart

(design obalů, 2018/2019)
SCAKI

SCAKI

(design obalů, 2015/2016)