(2011/2012)

Na základe použitého materiálu - gumička - vzorky po vložení samovoľne držia.

další práce