(2017/2018)
Táto bakalárska práca mala za cieľ vytvoriť nový funkčný vizuál svetovo známeho českého hudobného festivalu Colours of Ostrava. Popri skúmaní tejto témy som sa obohatila o poznatky z mnohých oblastí diania a dramaturgie, história festivalu ma zase naučila, že ľudia odjakživa oslavovali hudbu a jej čaro. Pri vytváraní vizuálu festivalu som sa snažila vychádzať z nadobudnutých poznatkov, získaných z analýzy ďalších hudobných udalostí a ich grafických výstupov. Najviac ma však ovplyvnila idea samotného festivalu Colours, ktorá je charakteristická svojou živosťou a farebnosťou a tú som sa pokúšala prepojiť s finálnym výstupom mojej práce.

další práce