(2010/2011)

Cílem této závěrečné práce bylo vytvořit Self-Promotion autora, který se hodlá prosadit jako grafik 
a webdesigner. Ke vzniku této prezentace bylo nejprve zapotřebí navrhnout značku a identický vizuální styl, který koresponduje se samotnou tvorbou autora. Následně tento styl uplatnit do odpovídajících aplikací
a vybudovat pomocí těchto médií vlastní image. V prvním případě se jedná o aplikace komunikující skrze fyzická média v podobě tištěných materiálů. Internetová komunita obsahuje většinu cílových skupin autorovy tvorby a nabízených služeb. Prezentace pomocí elektronických médií jsou proto hlavními nástroji této propagace. Velká část projektu je věnována návrhu a realizaci webové prezentaci. Předností tohoto portfolia je jednostranný layout, ve kterém se nachází veškerý obsah. K propagaci tvorby a image autor dále využívá různých sociálních síti a dalších digitálních prostředků. Celková podoba je však vždy v rámci jednotného vizuálního stylu.

www.martinkusak.cz

životopis: CV

ke stažení česky
ke stažení anglicky
ke stažení tisková kvalita

další práce