(2011/2012)

Video inspirované prací americké konceptuální umělkyně Jenny Holzer, konkrétně jejím dílem "Blue Purple Tilt" vystaveném v galerii Tate Modern v Londýně. V rámci videa jsou použity záběry natočené právě v Londýně, dále pak ve Vídni a Praze. Charakteristickým prvkem v tomto videu jsou pak tzv. "truismy", pravdy, které autorka vytváří od roku 1977.

Vybrané truismy

People are boring unless they are extremist.

Freedom is a luxury, not necessity.

Everyone's work is equally important.

Knowing yourself lets you understand others.

http://www.uvt.fmk.utb.cz/u/l_zajickova/jennyholzer/

další práce