(2011/2012)

 Autorská abeceda alternatívne vytvorená klasickou grafickou technikou.

další práce