(2018/2019)
Tému čas je možné poňať rôznymi spôsobmi. Ja som sa rozhodla zamerať sa na trendy, ktoré sa menili postupom času. Aplikácia Trend Travel dáva do kontrastu modernú dobu a trendy minulých desaťročí. V hlavnej úlohe je priamo uživateľ. Môže nahrať svoju fotku a aplikovať trendy priamo na seba, čím sa chvíľkovo stáva súčasťou minulosti. Pokiaľ má záujem, môže sa pomocou tlačítka ,,informácie" dozvedieť viac o konkrétnych osobnostiach, ktoré boli populárne v minulosti.

Připojené soubory

další práce