(2018/2019)
Printový mesačný program Zlínskeho študentského klubu. Celý vizuál pracuje s výraznou typografiou a čiernobielou tlačou na farebných papieroch.

další práce