(2015/2016)
Kruh je považován za ideální geometrické těleso a od doby Leonarda da Vinciho se stává základní částkou umění a vědy. Projekt "Renesance" představuje webovou stránku, kde po každém kliknutí, matematický angoritmus začíná kreslit kruhy různých poměrů a barev, tím pádem postupně vzniká abstraktní obraz.

další práce