(2018/2019)
Svítidlo vytvořené ve spolupráci s Preciosa − Lustry a. s. jako závěrečná práce bakalářskéhho studia na téma recyklovaný design. Práce spočívala ve druhotném využití již existujících forem pro ruční foukání skla a využití skleněných střepů nebo nepotřebných produktů. Projekt je založen na zkoumání procesu recyklace v různých rovinách a formách. Recyklaci můžeme definovat jako koloběh, nekončící cyklus, druhotné využití. Inspirací následujeme a recyklujeme staré formy, které přetváříme a usazujeme do nového kontextu či situace. Každý si v sobě neseme zakódovanou podstatu, kterou předáváme dál jako rodič nebo zdroj inspirace. Podobně je tomu u tradic, kde si výrobce střeží podstatu výrobního postupu a předává ji z generace na generaci, uchovanou v tajemství. Tyto mnohdy člověku skryté podstaty jsou nějvětším bohatstvím, které si chráníme a uchováváme. Stejně tomu bylo ve vývoji sklářství, kdy si každý sklář střežil přísady a suroviny pro vsázku. Tradice zde byla hlavním a jediným šířením způsobu výroby. Podoba svítidla odkazuje na zrod pupenu, přírodního a přirozeného motivu, jako počátek cyklu koloběhu. Stínidlo v podobě okvětních lístků je vytvořeno z již existující dřevěné formy. Pestíky a tyčinky, jako nedílná součást každého květu, je znázorněna ohebnými drátky s výtluky (skleněnými střepy). Svou kombinatorikou symbolizují evoluci tradice a hodnoty Preciosy a sklářství jako takového. Preciosa je známá především pro své tradiční ověsové lustry. Na drátkách je znázorněn vývoj ověsů, kterým předcházelo systematické skládání střípků. Ty se zároveň při výrobě přidávají do nových vsázek a jsou opět zrodem nového produktu. Všechny komponenty, z kterých je svítidlo sestaveno nejsou vytvářeny originálně pro tento projekt. Tvarosloví stínidla je přejato z dřevěné formy, na ověsové střepy jsou použity výtluky, které jsou také cíleně vytvářeny firmou Preciosa pro další využití, jsou pouze rozbity na menší kousky. U kovových komponentů byly rovněž využity stávající typologické tvary. Autorským zásahem do svítidla je použití výřezu z půvoní formy na stínidlo a rozvržení ukotvení výřezů, okvětních lístků, k sobě. Je jím rovněž ohýbání nosných tyčí do předpřipraveného materiálu, kde svítidlo popírá sílu gravitace. Drátky uvnitř stínidla jsou jednoduše polohovatelné a nesou čiré střepy, které absorbují a odráží světlo do prostoru. Tím, že se dá měnit poloha vnitřních střepů odrážejících světlo, má každý divák možnost vnést do světla svůj otisk a podílet se na vnitřní kompozici svítidla a vrženého světla. Vytvořená instalace není opakovatelná, avšak je důležitým vývojovým stupněm instalace náledující. Bez té předcházející by pravděpodobně nevznikla v takové podobě. Stejně tak jako vývoj tradic, zvyků či osobních příběhů, které by těžko vznikly bez prvotního impulzu. Svítidlo je spíše autorskou uměleckou plastikou. Umístění je zamýšleno jako dominantní solitér, který se dá nasobit na jeden baldachýn. Dle vzhledu, velikosti i kontextu svítidla bych jej doporučila volit do větších společenských prostorů, například do jídelny či konferenčních místností, galerií nebo koncept prostorů. Jednoduše tam, kde se lidé potkávají a vytváří konverzaci a vzpomínky. Prostředí tak nasává druh intimní atmosféry. Rozměry samotného stínidla jsou 540x250 mm, nicméně velikost instalace bych volila až na základě prostoru.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce

Focus

Focus

(2020/2021)
FLOW

FLOW

(produktový design, 2019/2020)
URBANISTA

URBANISTA

(2019/2020)
Gemini

Gemini

(2019/2020)
ACOUSTIC

ACOUSTIC

(2019/2020)
ROBOT

ROBOT

(2019/2020)
Element

Element

(2019/2020)
FLOW3D

FLOW3D

(2019/2020)
Recyklovaný Design

Recyklovaný Design

(2018/2019)
Portfolio

Portfolio

(2018/2019)
Repose

Repose

(produktový design, 2017/2018)
Crush

Crush

(design obalů, 2017/2018)
Scroll

Scroll

(produktový design, 2017/2018)
Repose

Repose

(web, 2017/2018)
Typografické práce

Typografické práce

(2016/2017)