(2014/2015)

 Vybrala jsem si známý obraz od malíře Arcimbolda, který ve svých portrétech používal ovoce, zeleninu  jiné neobvyklé předměty pro ztvárnění obličeje. Napadlo mě tedy vtipně předělat jeho obraz z obrázků ovoce a zeleniny.
 Úkol pro MgA. Václava Skácela

další práce