(2016/2017)
Bakalářská práce, jejimž tématem byla ilustrovaná kniha s rozšířenou realitou. Výsledkem je komiks podle knižní předlohy Karla Čapka. Ke zpracování jsem si vybrala první dějství. Čapek napsal knihu v roce 1920 a vyjadřuje v ní strach ze zneužití techniky proti člověku. Upozorňuje na úpadek lidské morálky, přeceňování techniky a ztrátu smyslu existence lidí. Jako první jsem si rozkreslila jednotlivé postavy. Vycházela jsem z Čapkova popisu základních charekteristik. Následně jsem načrtla storyboard. Ilustrace jsem nakreslila ručně, poté jsem je naskenovala a zpracovala v počítači. Při tvorbě ilustrací jsem si musela různě pomáhat fotografiemi nebo programem na tvorbu 3D pro vytvoření správné perspektivy. Při práci s texty jsem se snažila různými prostředky zdůraznit akcenty v řeči, např. tvarem bublin při výkřiku. Rozšířená realita odkazuje na tuto oblast v soudobém kontextu. V době, kdy se objevují pojmy jako umělá inteligence, robotizace nebo průmysl 4.0. se více než jindy mluví o nenahraditelnosti strojů. Mnohé pracovní profese už byly nahrazeny stroji a člověk se tak stává nepotřebným. Otázky soužití člověka a technologie nabývají na významu. Po naskenování označené stránky se objeví odkazy na články a videa pojednávající o daném problému v dnešních souvislostech.

 

další práce

studuj UTB

studuj UTB

(web, 2018/2019)
Foodprint

Foodprint

(ostatní, 2018/2019)
Trezor

Trezor

(UI & aplikace, 2018/2019)
Navigace

Navigace

(UI & aplikace, 2017/2018)
CSFD redesign

CSFD redesign

(web, 2016/2017)
Vlastní portfolio

Vlastní portfolio

(web, 2016/2017)
10kB website

10kB website

(web, 2016/2017)
Kytice

Kytice

(web, 2015/2016)
Manuál

Manuál

(design informací, 2015/2016)
Typo plakát

Typo plakát

(typografie, 2015/2016)
E-mail

E-mail

(UI & aplikace, 2015/2016)
Časopis

Časopis

(typografie, 2015/2016)
Identita

Identita

(typografie, 2014/2015)
Segunda llamada

Segunda llamada

(ostatní, 2014/2015)
Nonsens

Nonsens

(ostatní, 2014/2015)