(2021/2022)
Cieľom bolo vytvoriť kompozit portlandského cementu a odpadového skla podľa knihy Why Materials Matter, ktorá pojednáva o tom ako je potrebné materiál spotrebovať, vyrábať, a navrhovať pre lepšiu budúcnosť. Skúšala som ako sa materiál správa v rôznych formách. Či je dostatočne pevný, ako naň vplýva voda. Sústredila som sa aj na to akú hrúbku je možné z tohto kompozitu vytvoriť. Pomocou materiálových skúšok som zisťovala aký je najlepší pomer skla a cementu aby mal materiál následne čo najlepšie technické či estetické vlastnosti.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce