(2017/2018)
Sada troch radov obrázkov na Instagramovom feede značky Primeros Condom, ktorý tvoria jeden ucelený obrázok. Návrh je vytvorený pre typ Safe Guard, zobrazujúci "neštandardný" homosexuálny pár, ktorý býva na väčšine propagačných materiálov zriedkavosťou.

další práce