(2018/2019)
Návrh POP materiálů, které se stanou součástí již existujícího prodejního místa a napomohou zvýraznění vystavených produktů v obchodě Manufaktura

ke stažení tisková kvalita

další práce

Stoletý dialog

Stoletý dialog

(2019/2020)