(2010/2011)
Popai student award 2011 (študentská súťaž), zadanie: vytvorenie podlahového pútača pre Soaré sekt.

další práce