(2021/2022)
V rámci ateliérového plenéru jsem zpracoval tzv. "živý obraz" složený z volně dostupných materiálů přírody (navíc jsem použil špagát pro svázání).

další práce